Jury „Mój nauczyciel fizyki”

Andrzej Majhofer – przewodniczący

Szymon Charzyński
Piotr Cieśliński
Agnieszka Korgul
Agata Meissner
Jan Mostowski
Piotr Nieżurawski
Krzysztof Turzyński
Anna Szemberg